Dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak lekuz aldatzeko laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/09/14 - 2021/09/12
Agindu honen xedea da ustiategietarako 2021. urteko laguntzak emateko deialdiaren oinarriak ezartzea, betiere agintari judizialen ebazpen bidez jarduera bertan behera utzi behar badute eta ustiategia indarreko araudia betetzen duen kokaleku batera eramatea erabakitzen badute, Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren babesean. Erregelamendu horren bidez nekazaritza- eta basogintza-sektoreetako eta landa-eremuetako zenbait laguntza-kategoria bateragarritzat jotzen dira barne-merkatuarekin Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz. Agindu honetan aurreikusitako laguntzen helburua da ukitutako ustiategiak birkokatzea ahalbidetzea.

ENTITATE ONURADUNAK:

Laguntza hauen onuradun izan ahalko dira nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien titularrak, baldin eta agintari judizialen ebazpen baten bidez jarduera, egungo kokalekuan, bertan behera uztera behartuta badaude eta beren ustiategia indarreko araudia betetzen duen kokaleku batera eramatea erabakitzen badute.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 • Lursaila erosteko gastuak
 • Egin beharreko obra-proiektuak egiteko gastuak
 • Obra egiteko beharrezko diren lizentziak eta baimenak lortzeko gastuaknekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak lekuz aldatzeko

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

Laguntzaren zenbatekoa egin beharreko inbertsioaren % 100ekoa izango da, aurkeztutako proiektuaren arabera, eta gehienez 100.000 euro emango dira

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
ENE ( Emakume Nekazarien Estatutuaren) laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/09/14 - 2021/10/15
Agindu honen xedea honako hau da: laguntzen deialdia egitea nekazaritza-sektorean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko eta Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legean ezarritako helburuetako batzuk, partaidetza sozial eta politikoari dagokionez, betetzen laguntzeko, bai eta nekazaritza-sektoreko emakumeak aintzat hartu eta ikusarazten laguntzeko ere. Bi jarduera lerro daude: a) Genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesu bati ekiteko laguntza teknikoa kontratatzeko laguntzak («antolamendu-aldaketa»); II. kapituluan garatu dira. b) Emakume nekazarien lana aintzat hartzen laguntzen duten ekintzetarako laguntzak, eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea bultzatzen dutenak («Emakume nekazariak aintzat hartzea»); III. kapituluan garatu dira

ENTITATE ONURADUNAK:

Kapitulo II: 

Laguntza honen onuradun izan ahalko dira nekazaritza-eremuko lanbide, enpresa, sindikatu arloko edo beste eratako elkarteak eta erakundeak betiere egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan badute,

Kapitulo III:

Asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro de la CAE, entre cuyos fines se encuentre la igualdad de mujeres y hombres

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

Kapitulo II: 

 •  Genero-ekitatearen aldeko antolamendu-prozesuaren barruan, dirulaguntzaren xede izango da generoaren partaidetza-diagnostikoa egiteko laguntza teknikoa kontratatzea.
 • Diruz laguntzeko moduko gastuak izango dira kontratatutako zerbitzuak ordaintzeko egindakoak

Kapitulo III: 

 • Nekazaritza-sektoreko emakumeak eta haien lanaren garrantzia aintzat hartzea sustatzen duten jarduketak, bai eta haien asoziazionismoa ez ezik, sektorean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna ere sustatzen dutenak ere.
 • Diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko dira laguntzaren xede diren jarduerak egitean zuzenean sortutako guztiak:
  a) Aurkeztutako jarduerarekin berariaz lotuta dauden langileen gastuak
  b) Ekitaldia edo jarduera gauzatzeko zerbitzu profesionalen errentamendua.
  c) Lokalen alokairua eta ekitaldia edo jarduera antolatzeko logistikaren ondoriozko gastuak.
  d) Ekitaldia edo jarduera gauzatzeko instalazioak eta zerbitzu teknikoak.
  e) Laguntzaren xede diren jarduketen publizitatearekin eta zabalkundearekin lotutako gastuak.
  f) Nahitaezko aseguruak kontratatzea.
  g) Emandako garaikurrak edo sariak.
  h) Ekitaldia edo jarduera egiteko behar diren materialak zenbait euskarritan editatu edo
  eskuratzea.
  i) Bideoak eta ikus-entzunezko materiala.
  j) Itzulpen-gastuak

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

Kapitulo II:

Antolamendu-aldaketarako laguntzen zenbatekoa, gehienez, 5.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko.

Kapitulo III: 

Laguntza horien zenbatekoa ez da izango laguntza eskatu duten proiektu edo jardueraren guztizko kostuaren % 80tik gorakoa, ezta 10.000 euro baino handiagoa ere.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Hazitek Programa II Fasea_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2021/09/09 - 2021/10/22
Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak garautzea da agindu honen helburua. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

ENTITATE ONURADUNAK:

 1. Enpresa handiak edo ETEak.
 2. Enpresa-taldeak eta -elkarteak, legezko forma edozein dutela ere.
 3. Oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresa berriak abiarazteko proiektuen kasuan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak ere onuradun izango dira.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

 1. Ikerkuntza industrialeko jarduerak. Produktu, prozesu edo zerbitzu berriak sortzeko edo lehendik bazeudenak era esanguratsuan hobetzeko lagungarri izan daitezkeen jakintza eta gaitasun berriak eskuratzera daude bideraturik.
 2. Garapen esperimentaleko jarduerak. Aurretik ere baziren jakintza eta teknikak eskuratu, konbinatu, konfiguratu eta erabiltzea, planak eta egiturak nahiz produktu, prozesu eta zerbitzu berriak edo hobetuak prestatzeko.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN PROIEKTUAK:

 1. Produktu berriak garatzeko proiektuak.
 2. Zientzian eta teknologian oinarritutako enpresa berriak sortzeko proiektuak
 3. Izaera lehiakorreko I+G proiektuentzako laguntzak jaso nahi dituzten proiektuek I+G+B jarduera-multzo koherentea azaldu beharko dute:
  1. Ezagutza zientifiko edo teknologiko maila altua eskatzen duten produktu eta zerbitzuekin
   zerikusia duten jarduera edo komertzioaren garapena.
  2. I+G+B jarduera ugariren garapena.
  3.  Jabetza intelektualari buruzko eskubideen erabilera
  4. Enpresaren garapenean, goi-mailako prestakuntza zientifiko eta teknologikoa duen langileriaren partaidetza aktiboa.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 • Langileen kostuak
 • Zeharkako kostuak. Zeharkako kostu gisa zenbatuko da diruz lagun daitezkeen langileen zuzeneko kostuen % 15.
 • Kanpo-aholkularitzaren eta zerbitzu baliokideen kostua
 • ZTESeko agenteak azpikontratatzearen kostuak
 • Proiektura soilik bideratutako aholkularitza-kostuak eta zerbitzu baliokideak
 • Jabetza industrialeko eskubideen kostuak ETEentzat
 • Ustiapen-gastuak

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 1. Industria-ikerketako edo garapen teknologikoko proiektuak, diruz lagun daitezkeen kostuen % 25era arte.
 2. Nazioz haraindiko lankidetza-proiektuetarako, diruz lagun daitezkeen kostuen % 30 arte.

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 250.000 eurokoa izango da erakunde onuradun eta urte bakoitzeko.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Adimen artifizialeko eta beste teknologia digital batzuetako ikerketarako laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2021/09/07 - 2021/10/06
Laguntza horiek diruzkoak izango dira, eta teknologia digitalen batekin lotutako industria-ikerketako eta garapen esperimentaleko proiektuak finantzatuko dituzte.

ENTITATE ONURADUNAK:

Teknologia digital hauekin lotutako jarduera bat egiten duten ETEak:

A) Adimen artifiziala: Machine learning; deep learning; neural networks
B) Gauzen Internet (IoT)
C) Datuak eta informazioa masiboki prozesatzeko teknologiak
D) Errendimendu handiko konputazioa
E) Konputazioa hodeian
F) Hizkuntza naturalaren prozesamendua
G) Zibersegurtasuna; biometria eta nortasun digitala
H) Blockchain
I) Robotika
J) Errealitate birtualy areagotua, efektu bereziak eta simulazioa
K) 3D inprimaketa eta fabrikazio gehigarria

GASTU HAUTAGARRIAK:

 • Langileen kostuak: ikertzaileekin, teknikariekin eta gainerako laguntzaileekin lotutako kostuak, dagokien proiektuan edo jardueran aritzen diren heinean.
 • Tresneriaren eta material inbentariagarriaren kostuak, aurrekontuaren % 30 gehienez.
 • Kontratu-ikerketaren kostuak, aurrekontuaren % 40 gainditu gabe. Gehienez 50 euro orduko.
 • Zeharkako kostuak: langileen kostuaren % 15.
 • Auditoretza-gastuak: aurrekontuaren guztizkoaren % 1,5, gehienez.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza baten bidez antolatuko da laguntza.

Onuradun bakoitzaren laguntzaren intentsitatea ez da % 50etik gorakoa izango industria-ikerketako diruz lagun daitezkeen kostuetarako, ez eta garapen esperimentalerako proiektuaren diruz lagun daitezkeen kostuen % 25etik gorakoa ere.

Intentsitate horiek honela handitu ahal izango dira:

 • Ehuneko 10 puntu, enpresa ertainen kasuanAdimen artifizialeko eta beste teknologia digital batzuetako ikerketa- eta garapen-proiektuak
 • Ehuneko 20 puntu enpresa txikien kasuan.
 • Ehuneko 15 puntu gehiago, industria-ikerketako edo garapen esperimentaleko proiektuaren emaitzak hitzaldi, argitalpen, sarbide libreko oinarri edo doako edo iturri irekiko programa informatikoen bidez zabaltzen badira.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Mahastizaintza eta ardogintzako sektorea bultzatzeko laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/09/08 - 2022/02/01
Europako mahastizaintza eta ardogintzako ekoizleen lehiakortasuna areagotzeko eta haien ardoen kalitatea finkatzeko, mahastizaintza eta ardogintzako merkatuaren erakunde komun bat ezarri da. Europako Erregelamenduak ezarritako babes-neurrien artean, mahastizaintza eta ardogintzako sektoreko enpresen errendimendu orokorra hobetzera eta horiek merkatuko eskaeretara egokitzera bideratutako inbertsiorako laguntzak daude.

ENTITATE ONURADUNAK:

 1. Mahastizaintzako eta ardogintzako enpresak
 2. Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak
 3. Ekoizle bi edo gehiago biltzen dituzten elkarteak

GASTU HAUTAGARRIAK:

 1. a) Ondasun higiezinak eraiki, erosi eta hobetzea.
  b) Makina eta ekipamendu berriak erostea, produktuaren merkatu-balioraino.
  c) a eta b letretan jasotako gastuen kostu orokorrak, hala nola arkitekto, ingeniari eta ahokularien ordainsariak eta bideragarritasun-azterlanak.
  d) Ordenagailuetarako euskarri logikoak erosi edo garatzea, patenteak, lizentziak eta egile-Eskubideak erostea eta marka kolektiboak erregistratzea
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programa (PREE programa)
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2021/11/16 - 2021/07/31
Subvencionar actuaciones en edificios completos regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) siempre que el edificio haya sido construido con anterioridad al 2007. Se subvenciona la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, de las instalaciones de iluminación, climatización, ventilación, producción de agua caliente y el uso de energías renovables para usos térmicos

ENTIDADES BENEFICIARIAS:

 • Edozein erabileratarako diren egungo eraikinetako jabeak diren izaera pribatu edo publiko pertsona fisiko edo juridikoak.
 • Etxebizitza-erabilerako bizitegi-eraikinetako jabeen erkidegoak edo jabeen erkidegoen elkarteak, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21ko 49/1960 Legearen 5. artikuluan xedatutakoaren arabera.
 • Elkartutako eraikinen jabe diren jabeak, Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak biltzen dituztenak eta Jabetza Horizontalaren dagokion titulua sinatzen ez dutenak.
 • Eraikinen enpresa ustiatzaile, errentari edo emakidadunak, baldin eta izaera hori egiaztatzen badute jabetzarekin epe luzean indarrean dagoen kontratu baten bidez, eta berariazko ahalmena ematen badiete programan sartu beharreko jarduketaren xede diren eraberritze-obrak egiteko.
 • Zerbitzu energetikoen enpresak (ESES), edo zerbitzu energetikoen hornitzaileak.
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta herritarren energia-komunitateak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

1. jarduketa-tipologia: inguratzaile termikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzea.

2. jarduketa-tipologia. Instalazio termikoetan eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriak hobetzea
Berokuntza, klimatizazioa, aireztapena eta ur bero sanitarioa

Jarduketaren tipologia 3. Argiztapen-instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzea

GASTU HAUTAGARRIAK:

A) Teknikari eskudunak energia-efizientziaren ziurtagiria egiteko ordaindutako ordainsari profesionalak.
B) Laguntza eskatzeko kudeaketa-kostuak.
C) Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin lotutako proiektu teknikoak idaztearen kostuak.
D) Jarduketen zuzendaritza fakultatiboaren kostuak
E) Obrak eta/edo instalazioak gauzatzeko kostuak.
F) Ekipoetan eta materialetan egindako inbertsioa.
G) Laguntzak eskatzeko eta justifikatzeko eskatzen diren txostenak eta gainerako agiriak idazteko kostuak.
H) Jarduketak egin izanaren justifikazioa kudeatzeko kostuak.
I) Laguntzaren xede diren jarduerak behar bezala egin direla egiaztatzen duen txostena, kontrol-erakunde edo kontrol-erakunde batek egina.
J) Jarduketa-tipologia bakoitzerako beharrezkoak diren beste partida espezifiko batzuk (lagungarriak edo ez). Partida horren barruan sartzen dira obrak egiten ari diren bitartean eta amaitzean jarri beharreko kartelen kostua.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • Eskaera bakoitzeko gutxieneko kostu hautagarria: 10.000 €
 • Eskaera bakoitzeko gehieneko kostu hautagarria: 1.000.000 €
 • Gehieneko laguntza laguntzaren azken hartzaile bakoitzeko: 500.000 €
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ardoa, sagardoa eta artisau-erara egindako garagardoa sustatzeko laguntza_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2021/09/08 - 2021/10/05
Araudia:
Minimis
Agindu honen xedea da 2021eko ekitaldian laguntza-programa bat ezartzea, barne-merkataritzan Basque Wine markako produktuak sustatzeko EAEko ardo, sagardo natural eta artisau-erara egindako garagardoen kontsumitzaileen artean

ENTITATE ONURADUNAK:

Agindu honetan araututako laguntzen onuradun izan daitezke hamar milioi euroko edo hortik beherako negozio-bolumena duten ETEak, bereizgarri hauek babestutako edariak ekoizten badituzte:

 • Basque Beer.
 • Arabako Txakolina, Bizkaiko Txakolina, Getariako Txakolina.
 • Euskal Sagardoa.
 • Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuaren kasuan, gutxienez % 85 Arabako Errioxako eskualdean ekoitzitako mahatsarekin egindakoak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

 1. a) Izaera profesionala duten azoketan edo merkataritza-lehiaketetan erakusketari gisa parte hartzea
  b) Azoketara joatea, hau da, eskatzaileak bisitaldiak egitea profesionalei zuzendutako azoketara.
  c) Zuzeneko misioak egitea eta estatu barruko merkatuetan produktuak aurkeztea
  d) Alderantzizko misioak egitea, hau da, erosleak edo iritzi-emaileak gonbidatzea, enpresen ekoizpen-establezimenduetan bisitaldiak egin ditzaten
  e) Salmenta-puntuetan sustapen-jarduera zehatz eta espezifikoak egitea,
  f) Ikus-entzunezko katalogoak eta materialak.
  g) Komunikabideetako publizitate-kanpainak

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

1Laguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitezkeen gastuen % 60 izango da, gehienez ere hamabost mila euro (15.000 euro) onuradun bakoitzeko.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Lehiatu Ardoa programa_2021
Dirulaguntza mota:
Nazioartekotzea
Eskatzeko epea:
2021/09/08 - 2021/10/05
Araudia:
Minimis
Ardo-produktuen kanpo-merkataritzak gaur egun dituen zailtasunak ikusita, agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko ardogintza-enpresei laguntzak emateko 2021eko deialdia egitea, produktuak kanpoan susta ditzaten eta merkataritza-irtenbide berriak bidera ditzaten («Lehiatu Ardoa programa»). Sustapenaren xede diren ardogintzako produktuak EAEko establezimenduetan prestatu behar dira, eta honako kategoria hauetako batekoak izan behar dute: a) Jatorri-deitura babestua duten ardoak b) Adierazpen geografiko babestua duten ardoak. c) Ardogintzako mahats-barietatea (edo barietateak) zehaztua duten ardoak.

ENTITATE ONURADUNAK:

a) Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan (NEIE) establezimendu aktibo bat duten ardogintza-enpresak.
b) Getariako Txakolina, Bizkaiko Txakolina eta Arabako Txakolina jatorri-deiturak kudeatzeko organoak.
c) Ekoizleen aldi baterako elkarteak edo elkarte iraunkorrak, baldin eta beren helburuen artean ardoa sustatzeko eta merkaturatzeko ekimenak garatzea badute.
d) Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten esportazio-partzuergoak. Baldintzahauek bete beharko dituzte

 • Nortasun juridiko propioa izan behar dute, partzuergoa osatzen duten enpresa edo entitateekiko independentea.
 • Gutxienez hiru enpresak edo entitatek osatuko dute.
 • Partzuergoa osatzen duten enpresen bi herenek, gutxienez, Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan inskribatuta egon behar dute.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

 1. Izaera profesionala duten nazioarteko azoketan edo merkataritza-lehiaketetan erakusketari gisa parte hartzea.
 2. Azoketara joatea, hau da, eskatzaileak bisitaldiak egitea profesionalei zuzendutako nazioarteko azoketara.
 3. Zuzeneko misioak egitea eta estatutik kanpoko merkatuetan produktuak aurkeztea.
 4. Alderantzizko misioak egitea, hau da, atzerriko erosleak edo iritzi-emaileak gonbidatzea.
 5. Estatutik kanpoko merkatuetako salmenta-puntuetan esklusiboki sustapen-jarduera zehatz eta espezifikoak egitea.
 6. Ikus-entzunezko katalogoak eta materialak.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 1. Autoa, taxia eta aparkalekua lekualdatze nagusiaren ondorioz behar direnak
 2. Ostatua
 3. Mantenua
 4. Taldeko janariak, enpresaren beraren langile anfitrioiak barne
 5. Azoketan parte hartzearen edo azoketara joatearen ondoriozko gastuak
 6. Aretoen, ikus-entzunezko ekipamenduen eta abarren alokairua
 7. Estatutik kanpoko merkatuetako sustapena egiteko gastuak, merchandisinga eta publizitatea kanpo.
 8. Gutxienez atzerriko hizkuntza batean egindako katalogoak eta ikusentzunezko materialak. Webguneak

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 1. Diruz lagundu daitezkeen gastuen % 50, eskatzailea ETE bada, eta % 30 ETE EZ bada
 2. Joan-etorrietarako, ostaturako eta mantenurako gastuei dagokienez gehienezko gastuak:
  a) Euskal Autonomia Erkidegoa eta Estatuko gainerako tokiak: mila (1.000) euro.
  b) Europa: mila eta bostehun (1.500) euro.
  c) Amerika, Afrika, Asia eta Ozeania: bi mila eta bostehun (2.500) euro

Onuradun bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa hogeita hamar mila (30.000) euro izango da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Manufaktura Industria berrikuntza eta iraunkortasunerako laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2021/07/21 - 2021/08/17
Agindu honen xedea oinarri arautzaileak ezartzea da, manufaktura-industriaren esparruan berrikuntza- eta iraunkortasun-planak gauzatzeko laguntzak norgehiagoka-araubidean emateko. Agindu honen xede diren laguntzak, dagokien deialdiaren arabera, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilentzia Planaren (aurrerantzean, PRTR) esparruan finantzatzen direnak, 12. osagaiaren 2. inbertsioaren barruan sartzen dira, eta behin betiko onartzen den PRTR planean inbertsioari lotzen zaizkion mugarriak eta helburuak betetzen laguntzen dute.

ENTITATE ONURADUNAK:

Agindu honetan ezarritako laguntzak jaso ahal izango dituzte nortasun juridiko propioa duten sozietateek, legez Espainian eratuta badaude eta dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta badaude, haien ta

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Lerroa: industria-ikerketako proiektuak, garapen esperimentala eta antolakuntzaren eta prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak:

 1. Ikerketa industriala
 2. Garapen esperimentaleko proiektuak
 3. Antolakuntzaren arloko berrikuntza-proiektuak
 4. Prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak

Jasangarritasunaren eta Eraginkortasun Energetikoaren arloko Berrikuntza Lerroan:

 1. Ingurumena babesteko inbertsio berritzaileak
 2. Energia aurrezteko neurrietan edo energia berriztagarrietan inbertsio berritzaileak egitea

GASTU HAUTAGARRIAK:

Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza lerroko proiektuetarako, gastu-partida hauek finantzatu ahal izango dira:

 1. Langileen kostuak
 2. Tresna eta material inbentariagarrien kostuak
 3. Kontratu-ikerketaren, ezagutza teknikoen eta kanpoko iturrien lizentziaren bidez eskuratutako edo lortutako patenteen kostuak

Jasangarritasunaren eta Eraginkortasun Energetikoaren Berrikuntzaren lerroko proiektuetarako, gastu-partida hauek finantzatu ahal izango dira:

 1. Produkzio-aparatuak eta -ekipoak
 2. Eraikinak eta instalazioak
 3. Aktibo immaterialak
 4. Kanpoko lankidetzak

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

Eman beharreko guztizko finantzaketa, mailegu nominala gehi diru-laguntza, gehienez ere aurrekontu finantzagarriaren ehuneko 80koa izango da.

Diru-laguntza gisa eman beharreko laguntzaren zenbatekoa, gehienez, honako hau izango da:

A) Finantzatu daitekeen aurrekontuaren % 50, enpresa txikien kasuan.
B) Finantzatu daitekeen aurrekontuaren % 20, enpresa ertainen kasuan.
C) Finantzatu daitekeen aurrekontuaren % 10ekoa, enpresa handien kasuan
Jasangarritasun eta Eraginkortasun Energetikoaren Lerroko proiektuak.
D) Finantzatu daitekeen aurrekontuaren % 5, enpresa handien kasuan
Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Lerroko proiektuak.

 

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Elkartu programa_2021
Dirulaguntza mota:
Nazioartekotzea
Eskatzeko epea:
2021/09/07 - 2021/10/29
Araudia:
Minimis
Oinarri hauen helburua da Euskal Autonomi Erkidegoko enpresen arteko lankidetzarako dirulaguntzak arautzea eta 2021eko ekitaldirako deialdia egitea, lankidetzako nazioartekotze-jarduerak egin ditzaten, jarraian datozen artikuluen arabera. Hala, Elkartu programa bat dator Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren helburuekin (zeintzuk jasota dauden XII. legealdiko gobernu-programan eta berau garatzen duten plangintza estrategikoko tresnetan), eta bere xedea da lankidetzako nazioartekotze-proiektuak eta -jarduerak bultzatzea, eta garapen jasangarria sustatzea nazioartekotze-prozesua.

ENTITATE ONURADUNAK:

Onuradun izan ahalko dira enpresa-lankidetzako elkarteak eta taldeak, horien artean direla esportazio-partzuergoak, salmenta-taldeak, bai eta juridikoki baliozkoa den eta kanpoko merkatuetan elkarrekin jarduteko konpromisoa duen beste edozein figura ere.

GASTU HAUTAGARRIAK:

Taldearen sorrera sustatzeko, diruz lagundu ahal izango dira lankidetzan jardungo duen enpresa-taldearen sorkuntzari lotutako gastuak.

– Lankidetza-taldea dinamizatzeko eta koordinatzeko gastuak proiektu bakoitzeko 10.000 euro gehienez.

– Kostu transbertsalak: diruz lagundu daitezkeen zuzeneko langile-kostuen % 15.
– Eskaintzak kudeatzea eta prestatzea lankidetzan egiten diren nazioarteko lizitazioetan.
– Taldearen sorkuntza-gastuak: alderdi juridiko, fiskal eta finantzarioei buruzko kanpo-aholkularitza, akordioak egiteko eta partzuergoak edo bestelako enpresa-taldeak sortzeko.
– Egitura-gastuak: langileak hautatzeko kanpo-kontratazioko gastuak edota kudeatzailearen
soldata gordinaren kostua, esportazio-partzuergoen kasuan.
– Ekintza-planaren edo Nazioarteko Estrategiaren garapenerako gastuak

Diruz lagundu ahal izango dira jomuga-merkatuan operatzeko egin beharreko gastuak:

–Merkatuen prospekziorako aholkularitza-zerbitzuak.
– Jabetza industrialarekin eta homologazioekin lotutako gastuak:

Kontuan hartuko dira baita ere sustapenarekin zerikusia duten gastuak.

LAGUNTZEKO ZENBATEKOA:

–. Gehienez 60.000 euro onuradun bakoitzeko partzuergoen kasuan, eta gehienez 20.000 euro partzuergoan parte hartzen duen enpresa bakoitzeko.
– Gehienez 50.000 euro elkarte bakoitzeko.
– Gehienez 45.000 euro onuradun bakoitzeko, eta gehienez 15.000 euro enpresako, lankidetzan jardungo duten enpresa-taldeen kasuan; eta 20.000 euro enpresa trakziogilea izanez gero.

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea