Dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasunaInbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/04/06 - 2021/04/30
Araudia:
Minimis
Titulu honetan araututako laguntza-ildoaren helburua da, 2021eko Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Planeko laguntza-programaren barruan, Bizkaiko enpresek lehiatzeko, berritzeko eta teknologikoki aurreratutako inbertsioak egiteko duten gaitasuna handitzea, modu jasangarrian eta ingurunean integratuta.

ENTITATE ONURADUNAK:

Egoitza soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan duten 5 eta 100 langile bitarteko ETEak

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUERAK:

 • Produktu edo zerbitzu berriak diseinatzea edo garatzea, edo lehendik dauden prestazioetan funtsezko hobekuntzak egitea.
 • Negozio-eredua eraldatzea, balio erantsi handiagoko elementuak saltzera bideratzeko
 • Merkatu berrietara zabaltzeko eta produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeko bide berriak sortzeko berrikuntza.
 • Ekoizpen-prozesuetan berrikuntzak sartzea edo prozesuen etaparen batean funtsezko hobekuntzak egitea.
 • Industria-enpresen produkzio-ekipamenduak modernizatzeko, hobetzeko eta handitzeko inbertsioak, enpresaren lehiakortasun-posizioa nabarmen hobetuko dutenak eta teknologikoki aurreratuak direnak.
 • Pertsonen eta taldeen protagonismoan oinarritutako antolaketa-eraldaketa
 • Atzerrian dauden patente europarren, nazioartekoen edo nazionalen, erabilgarritasun-ereduen edo nazioarteko edo nazioko diseinu komunitarioko ereduen eskaerak aurkeztea eta izapidetzea.
 • Enpresen eskurapena aztertzeko aldez aurreko azterlanak, lehiakortasuna areagotzeko tresna gisa

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK:

 • Proiektuari zuzenean lotutako kanpo-gastuak, diruz lagundu ezin diren gastutzat jotzen direnak izan ezik.
 • Ibilgetuan egindako inbertsioak:
  • Aplikazio informatikoak.
  • Instalazio teknikoak.
  • Makinak.
  • Beste instalazio batzuk.
  • Informazioa prozesatzeko ekipoak
 • Proiektura bideratutako langileen barne-gastuak

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • Kanpo-gastuak: laguntzaren % 30 gehienez, eta 25.000 €gehienez.
 • Ibilgetuan egindako inbertsioa: laguntzaren gehienekoa % 12koa izango da
 • Langileen barne-gastuak: laguntzaren gehienekoa % 30 izango da.

Lagundutako proiektu bakoitzean erakunde eskatzaileak emandako laguntzak ez dira 100.000 eurotik gorakoak izango.

Enpresaren tamaina
5 - 100
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
ONEKIN Digitala Programa_2021
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2021/11/18 - 2021/12/03
Araudia:
Minimis
Elikaduraren eta zuraren balio-kateko mikroETEei eta ETEei zuzendutako laguntzak, bai eta horiei erantsitako zerbitzuei zuzendutakoak ere, ekintzailetza-, digitalizazio- eta berrikuntza-maila hobetzeko. Jarduteko bi helburu estrategiko ezartzen ditu: 1. Ezagutza digitala nekazaritzako elikagaien sektorera transferitzea errazten duten ekintzak sustatzea eta berrikuntza teknologikoko estrategiak zehazten laguntzea. 2. Elikaduraren gastu-katean teknologiak azkarrago txertatzeko lan-formulak bultzatzea, enpresen arteko lankidetza-ereduen bidez eta startup teknologikoen bidez ekintzailetza babestuz.

LAGUNTZA LERROAK:

 1. Enpresei aholkularitza emateko laguntzak. Laguntza horiek elikadura-kateko eta zurgintzako enpresentzako laguntzak dira, digitalizazioaren arloko aholkularitza-zerbitzuengatik.
 2. Soluzio teknologikoak ezartzeko laguntzak

ENTITATE ONURADUNAK:

 1. Pertsona fisiko edo juridiko pribatuak: nekazariak, erauzketa-arrantzaren sektoreko operadoreak, elikagai- edo baso-industriak, ekoizpen-establezimendua duten eta zergak Euskal Autonomia Erkidegoan ordaintzen dituzten balio-kateko jatetxeak.
 2. Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatutako kooperatiba-sozietateak.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

1.Lerroa:

 • Digitalizazioaren arloan kanpoko aholkularitza-erakundeek emandako aholkularitza-zerbitzuak.
 • Proiektua garatzearen ondoriozko kudeaketa-gastuak (enpresa parte-hartzaileak dinamizatzeko eta bultzatzeko jarduerak, aurretiazko azterlanak, hornidurak, etab.). Kudeaketa-gastuen egozpena aholkularitza-zerbitzuen kostuen % 10ean ezartzen da.

2. Lerroa:

 • Aholkularitza, ingeniaritza, hardwarea eta softwarea. Sortutako edo fakturatutako gastu guztien % 60 izan beharko dute, gutxienez.
 • Proiektua garatzearen ondoriozko kudeaketa-gastuak (enpresa parte-hartzaileak dinamizatzeko eta bultzatzeko jarduerak, aurretiazko azterlanak, hornidurak, etab.). Aurreko puntuko kostuen % 10ean ezartzen da.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

1 eta 2 Lerroak:

 • Banakako enpresak: diruz lagundu daitezkeen kostuen % 65, gehienez 5.000 euroko zenbatekoarekin.
 • Kooperatibak: diruz lagundu daitezkeen kostuen % 75, 12.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin.

Aholkularitza-orduaren gehieneko kostu lagungarria 60 €/ordu izango da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
ONEKIN Berrikuntza Programa_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2021/11/18 - 2021/12/03
Araudia:
Minimis
ONEKIN_Berrikuntza programa Euskal Autonomia Erkidegoko Elikaduraren eta Zuraren Balio Katerako laguntza-programa bat da, enpresa-berrikuntza sustatzeko. Horregatik, enpresa txikiei beren produktuak (ondasunak edo zerbitzuak) eta negozio-prozesuak berritzen laguntzen dieten eta teknologia behar duten edo ez duten enpresa-berrikuntzako proiektu esperimentalak edo prototipatuak garatzen eta aholkularitza ematen lagundu nahi da. Programa honetan hiru ildo nagusi sartzen dira: enpresa-berrikuntza, produktu-berrikuntza eta negozio-prozesuen berrikuntza.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Pertsona fisiko edo juridiko pribatuak: nekazariak, erauzketako arrantza-sektoreko operadoreak, elikagai- edo baso-industriak, ekoizpen-establezimendua duten balio-kateko jatetxeak, zergak Euskal Autonomia Erkidegoan ordaintzen dituztenak.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN GASTUAK:

 1. Aholkularitza, ingeniaritza, softwarea eta inbertsio materialak
 2. Proiektua garatzearen ondoriozko kudeaketa-gastuak (enpresa parte-hartzaileak dinamizatzeko, koordinatzeko eta bultzatzeko jarduerak, aurretiazko azterlanak, hornidurak, etab.).

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 60 (aholkularitza, ingeniaritza, software eta inbertsio materialen kostuak, proiektuan erabiltzen diren neurrian eta aldian, eta proiektuaren garapenetik eratorritako kudeaketa-gastuak), gehienez 5.000 euro izanik.

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskal Autonomia Erkidegoko erronka demografikoko udalerrietan dauden eraikinetarako birgaitze energetikoa – PREE 5000 programa_2021
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/01/13 - 2023/12/31
Programa hau gauzatzeak Europar Batasuneko araudian ezarritako ingurumen- eta energia-helburuak lortzen lagunduko du, lehendik dauden eraikinak eraberritzeko jarduketak eginez, horien erabilera eta titularren izaera juridikoa edozein dela ere, azken energia-kontsumoa eta karbono dioxidoaren emisioak murrizten laguntzeko.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Edozein erabileratarako eraikinen jabe diren pertsona fisiko edo juridiko pribatu edo publikoak.
 • Udalek, probintzietako diputazioek edo toki-erakundeek.

BETEBEHARRAK:

 • Erronka demografikoko udalerritzat joko dira 5.000 biztanle arteko udalerriak eta 20.000 biztanle arteko hirikoak ez diren udalerriak, baldin eta beren biztanle-entitate berezi guztiak 5.000 biztanle artekoak badira.
 • Eraikina 2007. urtea baino lehen egon eta eraiki behar da
 • Laguntzaren xede diren jarduketek eraikinaren guztizko kalifikazio energetikoa hobetu behar dute, karbono dioxidoaren isurien eskalan neurtutako letra batean, gutxienez.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

 1. Inguratzaile termikoaren energia-eraginkortasuna hobetzea.
 2. Berotzeko, girotzeko, hozteko, aireztatzeko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera hobetzea.
 3. Argiztapen-instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzea.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA

 • Diruz lagundu daitekeen 1. jarduerarako gehieneko intentsitatea % 50ekoa izango da.
 • Diruz lagundu daitekeen 2. jarduerarako gehieneko intentsitatea % 40koa izango da.
 • Diruz lagundu daitekeen 3. jarduerarako gehieneko intentsitatea % 20koa izango da.

Diruz lagun daitezkeen jarduketa-mota guztiei aplika dakiekeen gutxieneko kostu hautagarria 10.000 eurokoa da laguntza-eskaera bakoitzeko. Laguntzaren azken hartzaile bakoitzeko gehieneko laguntza 250.000 eurokoa izango da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
4.0 industria konektatua proiektua
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2021/11/07 - 2021/12/15
Araudia:
Minimis
Agindu honen xedea industria-enpresei gauzazko laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzea da, norgehiagoka-erregimenean, Espainiako industriaren digitalizazioa bultzatzeko eta enpresa horiei eraldaketa horretan lagunduko dieten estrategia, ekimen eta ekintzak emateko, « 4.0 Industria Konektatua » proiektuaren esparruan.

ENTITATE ONDURADUNAK:

Industria-enpresak, edozein forma juridiko dutela ere

DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK:

 • Aholkularitza espezializatua eta banakakoa jasotzea, enpresa onuradunaren abiapuntuko egoeraren diagnostikoa eta eraldaketa digitaleko plan bat barne, gutxienez 50 orduko banakako aholkularitzarekin.
  • Enpresaren abiapuntuko egoera digitalaren aurretiazko diagnostikoa eta erakundearen eta negozioaren barne-azterketa
  • Eraldaketa-plana, honako hauek jasoko dituena: Planaren jardueren definizioa, digitalizazio-aukeren kuantifikazioa eta lehentasuna, eta gaikuntza-emaileen benchmarking bat.
  • Beharrezko bisitak industria onuradunaren instalazioetara.
  • Eduki praktikoa erakusteko tailerrak, irtenbide digitalak aholkularitzaren onuradun diren industria-enpresetara hurbiltzeko.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

Laguntzaren xede den zerbitzuaren prezioa 9.790 €-koa da industria-enpresa onuradun bakoitzeko.

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Abereak errepidez garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroak hobetzeko edo eraikitzeko biosegurtasunerako laguntzak eta mintegietako biosegurtasunerako inbertsioak
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/11/04 - 2022/01/04
Araudia:
Minimis
Diru-laguntza hauek 2021, 2022 eta 2023 ekitaldietan emango dira, abereak errepidez garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroetako instalazioak hobetzeko, abereak errepidez garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroak eraikitzeko, eta intsektu bektoreetatik babesteko instalazioetan biosegurtasuneko inbertsioak egiten dituzten ugalketarako landare-materialen ekoizle jakin batzuentzat.

LAGUNTZA-LERROAK:

 1. Abereak errepidez garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroak hobetzeko edo helburu horrekin zentro berriak eraikitzeko biosegurtasunaren arloko inbertsioak.
 2. Inbertsioak intsektu bektoreetatik babesteko instalazioetan

ERAKUNDE ONURADUNAK:

 1. Biosegurtasunaren arloan inbertsioak egiten dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.
 2. Ekoizle kategoria duten operadore profesionalak, intsektu bektoreetatik babesteko instalazioetan biosegurtasuneko inbertsioak egiten dituztenak.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK:

1. lerroa:

 • Dauden ekipoak eta instalazioak modernizatzea edo hobetzea, azienda garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko sistemak eraginkorragoak izan daitezen
 • Abereak garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko teknologia berriak instalatzea dauden zentroetan
 • Abereak garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentro berriak eraikitzea

2. lerroa:

 • Egiturak eta sareak instalatzea edo modernizatzea MVR ekoizteko lekuetan edo lekuetan.
 • Azpiegiturak instalatzea, betiere inbertsioaren azken emaitzak berrogeitaka urteko izurrite-bektoreen aurkako babes-sistema eraginkorra ezartzen badu.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

1. lerroa:

 • Lehendik dauden garbiketa-zentroen kasuan, gehieneko intentsitatea inbertsioaren % 70ekoa izango da, eta gutxienez % 40koa. Inbertsio bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 70.000€ izango da.
 • Garbiketa-zentro berrien kasuan, gehieneko intentsitatea inbertsioaren % 70ekoa izango da, eta gutxienez % 40koa. Inbertsio bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 140.000€ izango da.

2. lerroa:

 • Gehieneko intentsitatea inbertsioaren % 70 eta % 40 artekoa izango da. Inbertsio bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 84.000€ izango da.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko Planaren barruan inbertsio-proiektuak gauzatzeko laguntzak
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/11/04 - 2023/06/30
Araudia:
Minimis
Errege-dekretu honen xedea da nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzen duten inbertsioak egiteko laguntza-programetarako diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea. Errege Dekretu honen helburua, beraz, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko Planaren helburuak betetzen laguntzea da.

LAGUNTZA-LERROAK:

 1. Abeltzaintzako simaurrak kudeatzeko sisteman egindako inbertsioak.
 2. Negutegien eraldaketa integrala eta modernizazioa.
 3. Inbertsioak eraginkortasun energetikoan eta energia berriztagarrietan.
 4. Zehaztasuneko nekazaritza eta 4.0 teknologiak nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorean aplikatzea.

ERAKUNDE ONURADUNAK:

 1. Abeltzaintzako ustiategien titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoak, betiere ETEtzat hartzen badira.
 2. Nekazaritza-ustiategien titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoak, betiere ETEak badira.
 3. Partzuergoak edo lankidetza publiko-pribatuko beste modu bat
 4. Simaurrak kudeatzeko zentroak, betiere ETEak badira.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 1. Proiektua diseinatu, idatzi eta zuzentzeko kostuak.
 2. Obrak eta instalazioak gauzatzeko kostuak, obra zibila eta beharrezko instalazio osagarriak barne.
 3. Ondasun, ekipo eta material erosi berrietan inbertitzea.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUERAK:

 1. Ureztaketaren eraginkortasuna eta iraunkortasuna hobetzea;
 2. Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzea;
 3. Nekazaritzako elikagaien sektorearen eta landa-ingurunearen digitalizazioa sustatzeko estrategia bat hartzea.
 4. Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzea

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

1. lerroa: laguntzaren gehieneko intentsitatea kostu hautagarrien % 50ekoa izango da.
2. lerroa: laguntzaren gehieneko intentsitatea % 40koa izango da inbertsio produktiboen kasuan, eta % 65ekoa inbertsio ez-produktiboen kasuan.
3. lerroa: laguntzaren gehieneko intentsitatea % 30 edo % 45 izango da, jardueraren arabera.
4. lerroa: laguntzaren gehieneko intentsitatea kostu hautagarrien % 40 izango da.

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ardogintzako produktuen hirugarren herrialdeetan egiteko sustapen- eta informazio-ekintzei laguntzak_2022
Dirulaguntza mota:
NazioartekotzeaBestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/10/23 - 2022/01/15
Agindu honen xedea da ardogintzako produktuen sustapen- eta informazio-ekintzak eta -programak hirugarren herrialdeetan egiteko laguntzen 2022ko deialdia egitea, betiere 2022ko maiatzaren 1etik 2023ko apirilaren 30era bitartean garatzen badira. Erkidegoko mahastizaintza eta ardogintzako ekoizleen lehiakortasuna areagotzeko eta haien ardoen kalitatea finkatzeko, mahastizaintza eta ardogintzako merkatu-antolakunde erkide bat ezarri da. Europako Erregelamenduak ezarritako babes-neurrien artean, erkidegoko ardogintzako produktuak hirugarren herrialdeetako merkatuetan sustatzea jasotzen da.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Ardogintzako enpresak.
 • Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak eta mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeen elkarteak
 • Erakunde profesionalak: beren jarduera nagusiki ardoaren sektorean egiten dutenak izango dira.
 • Adierazpen geografiko babestuak eta jatorri-deitura babestuak kudeatzeko eta ordezkatzeko organoak, bai eta horien elkarteak ere.
 • Ekoizle bi edo gehiago dituzten aldi baterako elkarteak edo elkarte iraunkorrak.
 • Ardoa sustatzeko eta merkaturatzeko ekimenak garatzea.
 • Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko bazkideek edo haiek egindako ardoak merkaturatzen dituzten kooperatibak, beren helburuen artean ardoak kanpoan sustatzea dutenak.
 • Hirugarren herrialdeetan produktuak eta merkatuak sustatzeko jarduerak garatzeko legez ezarritako eskumena duten erakunde publikoak.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 1. Diruz lagundutako jardueraren izaerari zalantzarik gabe erantzuten diotenak.
 2. Onuradunaren administrazio-gastuak
 3. Langileen kostuak

Gastua programaren urterokoaren barruan gauzatu beharko da, hau da, 2022ko maiatzaren 1etik 2023ko apirilaren 30era bitartean.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Onuradun bakoitzak eskatutako laguntzaren gehieneko zenbatekoak ezin izango du gainditu deialdiaren xede den neurrira bideratutako aurrekontu osoaren ehuneko 5.

 

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasunaInbertsioetarako laguntzakBestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/10/21 - 2021/11/21
Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza batzuetarako deialdia egitea 2021erako. Laguntza horiek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko 508/2014 (EB) Erregelamenduan daude aurreikusita, Itsas eta Arrantzako Europako Funtsari (FEMP) buruzkoan.

ERAKUNDE ONURADUNAK:

 • Pertsona fisiko eta juridikoak
 • Ondasun-erkidegoak
 • Arrantzako erakunde profesionalak
 • Arrantza-sektoreko ekoizleen erakundeak
 • Arrantzaleen kofradiek eta haien federazioek, eta diruz lagun daitezkeen inbertsioak eta gastuak kontratatu, finantzatu edo egiten dituzten erakunde zientifikoek edo teknikoek.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

 1. Berrikuntza – FEMP 151
 2. Aholkularitza-zerbitzuak – FEMP 141
 3. Ikertzaileen eta arrantzaleen arteko elkarteak FEMP 152
 4. Giza kapitala sustatzea, enplegua sortzea eta elkarrizketa soziala FEMP 161
 5. Arrantzale gazteentzako hasierako laguntza – FEMP 143
 6. Osasuna eta segurtasuna arrantza-ontzietan edo banakako ekipoetan egindako inbertsioetan FEMP 144
 7. Arrantzak itsas ingurunean duen eragina mugatzea eta arrantza espezieen babesera egokitzea – FEMP 112
 8. Itsasoko baliabide biologikoen kontserbazioarekin lotutako berrikuntza FEMP 113
 9. Biodibertsitatea eta itsas ekosistemak babestea eta berreskuratzea, eta konpentsazio-erregimenak arrantza-jarduera jasangarrien esparruan. Itsasoko hondakinen bilketa FEMP 114
 10. Biodibertsitatea eta itsas ekosistemak babestea eta berreskuratzea, eta konpentsazio-erregimenak arrantza-jarduera jasangarrien esparruan FEMP 121
 11. Energia-eraginkortasuna eta klima-aldaketa arintzea. Itsasontzi barruko inbertsioak, auditoretzak eta energia-azterketak FEMP 153
 12. Energia-eraginkortasuna eta klima-aldaketa arintzea. Motorrak ordezkatzea edo modernizatzea – FEMP 154
 13. Balio erantsia, produktuen kalitatea eta nahi ez diren harrapaketen erabilera FEMP 148
 14. Arrantza-portuak, lehorreratzeko lekuak, lonjak eta ainguralekuak FEMP 149
 15. Ekoizpen eta merkaturatze planak eta neurriak – FEMP 511
 16. Merkaturatze-neurriak- FEMP 513
 17. Eraldaketarako laguntzak FEMP 521
 18. Berrikuntza akuikulturan. FEMP 211
 19. Akuikulturako inbertsio produktiboak: ekoizpena dibertsifikatzea, zentroak hobetzea eta modernizatzea, produktuen kalitatea hobetzea, urmaelak edo aintzirak berreskuratzea FEMP 221
 20. Akuikultura-ustiategietarako kudeaketa-, ordezkapen- eta aholkularitza-zerbitzuak – FEMP 212
 21. Giza kapitala eta sareko lana sustatzea FEMP 251
 22. Akuikultura jasangarria praktikatzen duten akuikultura-enpresa berriak sustatzea – FEMP 222
 23. Osasun publikoko neurriak – FEMP 242

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • Oro har, laguntzen intentsitatea diruz lagundu daitezkeen gastuen % 50erainokoa izango da, eta diruz lagundutako jarduketaren araberako aldaketak egin beharko dira.
 • Arrantza espezieen babesera egokitzearekin eta itsasoko baliabide biologikoen kontserbazioarekin lotutako berrikuntzarekin lotutako laguntza-lerroek % 100era arteko diru-laguntza jaso ahal izango dute.
 • Arrantzale gazteentzako hasierako laguntzak % 25ekoak izango dira, gehienez ere 75.000 €-koa
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Elikadura katea eta zuraren katea digitalizatzeko lagutnzak_2021
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2021/10/21 - 2021/11/21
Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatearen eta zuraren katearen industrian digitalizazioa txertatzeko eta sustatzeko laguntzen deialdia egitea, lehiakortasuna hobetze aldera. Agindu honetan araututako laguntzak bi helburu dituzte: batetik, enpresei laguntzea digitalizazio-prozesua hasten, sistema digitalak txertatuz; eta, bestetik, digitalizazio-fase aurreratuan dauden enpresei laguntzea, 4.0 teknologia txertatzearen bidez.

LAGUNTZA LERROAK:

 1. Enpresei digitalizatzen hasten laguntzeko laguntzak
 2. Digitalizazio-fase aurreratuan dauden eta 4.0 teknologia txertatu nahi duten enpresetarako laguntzak.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Enpresak, duten forma juridikoa alde batera utzita
 • Erakunde eta fundazioak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

1.Lerroa:

 • Diagnostikoak garatzea, soluzio digitalak ezartzeko.
 • Enpresan kudeaketa aurreratuko sistemak ezartzea, (ERP, SRM…)
 • Produktuaren bizi-zikloaren kudeaketa (besteak beste CAM CAE, PDM, DMF…)
 • Merkataritza elektronikoa ezartzea
 • Telelana txertatzeko edo hobetzeko sistemak sustatzea.
 • Eskuratutako tresnak abian jartzeko beharrezkoak diren prestakuntza-jarduketak programatzea eta eskaintzea.

2. Lerroa:

 • Enpresen digitalizazio-egoeraren diagnostikoa, askotariko 4.0 teknologien ezarpen-maila baloratzeko.
 • Azpiegitura ezberdinak garatzea
 • Digitalizazioa ekoizpen-prozesuan eta produktuen kontrolean
 • Elikakatearen, zuraren katearen eta horien industriaren negozio-datuak analizatzea
 • Katearen ekosistema/konektagarritasuna ezartzea/business intelligence
 • Eskuratutako tresnak abian jartzeko beharrezkoak diren prestakuntza-jarduketak.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

1.Lerroa: laguntzaren intentsitatea % 30erainokoa izan daiteke, 50.000 euroko mugarekin.

2.Lerroa: laguntzaren intentsitatea % 60rainokoa izan daiteke, eta laguntzaren muga 100.000 eurokoa izango da mikroenpresen, enpresa ertainen eta enpresa txikien kasuan. Gainerakoetarako, laguntzaren intentsitatea % 30erainokoa izan daiteke, 100.000 euroko mugarekin.

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea