Dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Ardogintzako produktuen hirugarren herrialdeetan egiteko sustapen- eta informazio-ekintzei laguntzak_2022
Dirulaguntza mota:
NazioartekotzeaBestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/10/23 - 2022/01/15
Agindu honen xedea da ardogintzako produktuen sustapen- eta informazio-ekintzak eta -programak hirugarren herrialdeetan egiteko laguntzen 2022ko deialdia egitea, betiere 2022ko maiatzaren 1etik 2023ko apirilaren 30era bitartean garatzen badira. Erkidegoko mahastizaintza eta ardogintzako ekoizleen lehiakortasuna areagotzeko eta haien ardoen kalitatea finkatzeko, mahastizaintza eta ardogintzako merkatu-antolakunde erkide bat ezarri da. Europako Erregelamenduak ezarritako babes-neurrien artean, erkidegoko ardogintzako produktuak hirugarren herrialdeetako merkatuetan sustatzea jasotzen da.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Ardogintzako enpresak.
 • Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak eta mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeen elkarteak
 • Erakunde profesionalak: beren jarduera nagusiki ardoaren sektorean egiten dutenak izango dira.
 • Adierazpen geografiko babestuak eta jatorri-deitura babestuak kudeatzeko eta ordezkatzeko organoak, bai eta horien elkarteak ere.
 • Ekoizle bi edo gehiago dituzten aldi baterako elkarteak edo elkarte iraunkorrak.
 • Ardoa sustatzeko eta merkaturatzeko ekimenak garatzea.
 • Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko bazkideek edo haiek egindako ardoak merkaturatzen dituzten kooperatibak, beren helburuen artean ardoak kanpoan sustatzea dutenak.
 • Hirugarren herrialdeetan produktuak eta merkatuak sustatzeko jarduerak garatzeko legez ezarritako eskumena duten erakunde publikoak.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 1. Diruz lagundutako jardueraren izaerari zalantzarik gabe erantzuten diotenak.
 2. Onuradunaren administrazio-gastuak
 3. Langileen kostuak

Gastua programaren urterokoaren barruan gauzatu beharko da, hau da, 2022ko maiatzaren 1etik 2023ko apirilaren 30era bitartean.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Onuradun bakoitzak eskatutako laguntzaren gehieneko zenbatekoak ezin izango du gainditu deialdiaren xede den neurrira bideratutako aurrekontu osoaren ehuneko 5.

 

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasunaInbertsioetarako laguntzakBestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/10/21 - 2021/11/21
Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza batzuetarako deialdia egitea 2021erako. Laguntza horiek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko 508/2014 (EB) Erregelamenduan daude aurreikusita, Itsas eta Arrantzako Europako Funtsari (FEMP) buruzkoan.

ERAKUNDE ONURADUNAK:

 • Pertsona fisiko eta juridikoak
 • Ondasun-erkidegoak
 • Arrantzako erakunde profesionalak
 • Arrantza-sektoreko ekoizleen erakundeak
 • Arrantzaleen kofradiek eta haien federazioek, eta diruz lagun daitezkeen inbertsioak eta gastuak kontratatu, finantzatu edo egiten dituzten erakunde zientifikoek edo teknikoek.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

 1. Berrikuntza – FEMP 151
 2. Aholkularitza-zerbitzuak – FEMP 141
 3. Ikertzaileen eta arrantzaleen arteko elkarteak FEMP 152
 4. Giza kapitala sustatzea, enplegua sortzea eta elkarrizketa soziala FEMP 161
 5. Arrantzale gazteentzako hasierako laguntza – FEMP 143
 6. Osasuna eta segurtasuna arrantza-ontzietan edo banakako ekipoetan egindako inbertsioetan FEMP 144
 7. Arrantzak itsas ingurunean duen eragina mugatzea eta arrantza espezieen babesera egokitzea – FEMP 112
 8. Itsasoko baliabide biologikoen kontserbazioarekin lotutako berrikuntza FEMP 113
 9. Biodibertsitatea eta itsas ekosistemak babestea eta berreskuratzea, eta konpentsazio-erregimenak arrantza-jarduera jasangarrien esparruan. Itsasoko hondakinen bilketa FEMP 114
 10. Biodibertsitatea eta itsas ekosistemak babestea eta berreskuratzea, eta konpentsazio-erregimenak arrantza-jarduera jasangarrien esparruan FEMP 121
 11. Energia-eraginkortasuna eta klima-aldaketa arintzea. Itsasontzi barruko inbertsioak, auditoretzak eta energia-azterketak FEMP 153
 12. Energia-eraginkortasuna eta klima-aldaketa arintzea. Motorrak ordezkatzea edo modernizatzea – FEMP 154
 13. Balio erantsia, produktuen kalitatea eta nahi ez diren harrapaketen erabilera FEMP 148
 14. Arrantza-portuak, lehorreratzeko lekuak, lonjak eta ainguralekuak FEMP 149
 15. Ekoizpen eta merkaturatze planak eta neurriak – FEMP 511
 16. Merkaturatze-neurriak- FEMP 513
 17. Eraldaketarako laguntzak FEMP 521
 18. Berrikuntza akuikulturan. FEMP 211
 19. Akuikulturako inbertsio produktiboak: ekoizpena dibertsifikatzea, zentroak hobetzea eta modernizatzea, produktuen kalitatea hobetzea, urmaelak edo aintzirak berreskuratzea FEMP 221
 20. Akuikultura-ustiategietarako kudeaketa-, ordezkapen- eta aholkularitza-zerbitzuak – FEMP 212
 21. Giza kapitala eta sareko lana sustatzea FEMP 251
 22. Akuikultura jasangarria praktikatzen duten akuikultura-enpresa berriak sustatzea – FEMP 222
 23. Osasun publikoko neurriak – FEMP 242

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • Oro har, laguntzen intentsitatea diruz lagundu daitezkeen gastuen % 50erainokoa izango da, eta diruz lagundutako jarduketaren araberako aldaketak egin beharko dira.
 • Arrantza espezieen babesera egokitzearekin eta itsasoko baliabide biologikoen kontserbazioarekin lotutako berrikuntzarekin lotutako laguntza-lerroek % 100era arteko diru-laguntza jaso ahal izango dute.
 • Arrantzale gazteentzako hasierako laguntzak % 25ekoak izango dira, gehienez ere 75.000 €-koa
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Elikadura katea eta zuraren katea digitalizatzeko lagutnzak_2021
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2021/10/21 - 2021/11/21
Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatearen eta zuraren katearen industrian digitalizazioa txertatzeko eta sustatzeko laguntzen deialdia egitea, lehiakortasuna hobetze aldera. Agindu honetan araututako laguntzak bi helburu dituzte: batetik, enpresei laguntzea digitalizazio-prozesua hasten, sistema digitalak txertatuz; eta, bestetik, digitalizazio-fase aurreratuan dauden enpresei laguntzea, 4.0 teknologia txertatzearen bidez.

LAGUNTZA LERROAK:

 1. Enpresei digitalizatzen hasten laguntzeko laguntzak
 2. Digitalizazio-fase aurreratuan dauden eta 4.0 teknologia txertatu nahi duten enpresetarako laguntzak.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Enpresak, duten forma juridikoa alde batera utzita
 • Erakunde eta fundazioak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

1.Lerroa:

 • Diagnostikoak garatzea, soluzio digitalak ezartzeko.
 • Enpresan kudeaketa aurreratuko sistemak ezartzea, (ERP, SRM…)
 • Produktuaren bizi-zikloaren kudeaketa (besteak beste CAM CAE, PDM, DMF…)
 • Merkataritza elektronikoa ezartzea
 • Telelana txertatzeko edo hobetzeko sistemak sustatzea.
 • Eskuratutako tresnak abian jartzeko beharrezkoak diren prestakuntza-jarduketak programatzea eta eskaintzea.

2. Lerroa:

 • Enpresen digitalizazio-egoeraren diagnostikoa, askotariko 4.0 teknologien ezarpen-maila baloratzeko.
 • Azpiegitura ezberdinak garatzea
 • Digitalizazioa ekoizpen-prozesuan eta produktuen kontrolean
 • Elikakatearen, zuraren katearen eta horien industriaren negozio-datuak analizatzea
 • Katearen ekosistema/konektagarritasuna ezartzea/business intelligence
 • Eskuratutako tresnak abian jartzeko beharrezkoak diren prestakuntza-jarduketak.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

1.Lerroa: laguntzaren intentsitatea % 30erainokoa izan daiteke, 50.000 euroko mugarekin.

2.Lerroa: laguntzaren intentsitatea % 60rainokoa izan daiteke, eta laguntzaren muga 100.000 eurokoa izango da mikroenpresen, enpresa ertainen eta enpresa txikien kasuan. Gainerakoetarako, laguntzaren intentsitatea % 30erainokoa izan daiteke, 100.000 euroko mugarekin.

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Elikaduraren eta zuraren kateko agenteen ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-departamentuak sortu eta garatzeko laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2021/10/21 - 2021/11/21
Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko elikaduraren eta zuraren katean ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-departamentuen sorrera eta garapena piztu eta bultzatzeko laguntzen araubiderako deialdia egitea. Laguntza horien helburua bikoitza da: batetik, erakundeen barne-sistemak garatu eta berritu nahi dira, batez ere, I+G sistemak; bestetik, negozio berriak erakarri nahi dira, nekazaritzako elikagaien sektorearen lehiakortasuna hobetzeko, baliabideak optimizatuz.

LAGUNTZA LERROAK:

 1. EAEko elikaduraren eta zuraren kateko sektoreetako erakundeetan I+G+B departamentuak sortzea eta garatzea indartzera eta haien presentzia handitzera bideratutako laguntzak..
  1. Departamentu berriak sortzea, banaka edo modu bateratuan zenbait erakunderen artean.
  2. Dagoeneko badauden departamentuak indartzea eta hobetzea, balio eta ahalmen handiagoa emateko.
  3.  Jakintza transferitzea eta sektoreko erakunde eta eragileen artean partekatzea I+G+B proiektuak identifikatzeko.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoan aldez aurretik establezimendurik ez duten kanpoko enpresak
  erakartzea sustatzeko laguntzak, EAEn I+G+B zentroak instala ditzaten

ENTITATE ONDURADUNAK:

 • Enpresak, edozein forma juridiko dutela ere.
 • Elkarteak eta fundazioak

GASTU HAUTAGARRIAK:

1.1. Lerroa:

 •  Kanpoko laguntza I+G+B departamentua sortu aurretik bideragarritasun-azterlanak egiteko.
 • I+G+B departamentu horietan sartzeko pertsonal, ikertzaile, teknikari eta gainerako langile laguntzaile espezializatuen gastuak
 • Abian jartzeko aktibo materialetan eta ez-materialetan inbertitzearen kostuak

1.2. Lerroa:

 •  I+G+B departamentu horietan sartzeko pertsonal, ikertzaile, teknikari eta gainerako langile laguntzaile espezializatuen gastuak
 • Beharrezko tresneria, ekipamendua eta materiala erostea;
 • Biltzar, mintegi edo ekitaldi interesgarrietara joateko bidaiak eta dietak.
 • I+G+B departamentuen lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten I+G+B arloko sare edo foroetako kide izatearen kuotak/gastuak.

1.3. Lerroa:

 •  Bidaia-gastuak eta dietak;
 • Ekitaldiak antolatzea;
 • I+G+B arloko agenteak kontratatzea

2. Lerroa:

 • Bidaiak eta dietak
 • Egonaldiak
 • Ekitaldiak edo bilerak prestatzea

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

1.1. Lerroa: diruz lagun daitezkeen kostuen % 50eraino, 100.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin.

1.2. Lerroa: diruz lagun daitezkeen kostuen % 50eraino, 100.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin.

1.3. Lerroa: diruz lagun daitezkeen kostuen % 50eraino, 50.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin.

2. Lerroa: 10.000 euroko laguntza EAEko enpresa eskatzaile bakoitzeko eta 2.500 eurokoa, kanpoko enpresa interesdun bakoitzeko

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bioekonomiako berrikuntza-proiektuak egiteko laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2021/10/21 - 2021/11/21
Araudia:
Minimis
Agindu honen xedea bioekonomiaren eremuan berrikuntzako proiektu pilotuak eta frogantza-proiektuak egitea sustatu eta bultzatzeko laguntzetarako deialdia. Agindu honen babespean ematen diren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak izango dira. Bioekonomia: jatorri biologikoko baliabideak era efiziente eta jasangarrian erabiliz produktuak eta zerbitzuak ematen dituzten eta, beraz, balio ekonomikoa sortzen duten ekonomia-jardueren multzoa.

LAGUNTZA LERROAK:

 1. Jarduera bioekonomikoen proiektu pilotuak garatzeko laguntzak.
 2. Jarduera bioekonomikoen frogantza-proiektuak garatzeko laguntzak.

ENTITATE ONURADUNAK:

Pertsona fisiko edo juridikoak, beren forma juridikoa edozein dela ere, betiere diruz laguntzekoak diren jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.

GASTU HAUTAGARRIAK ETA LIMITEAK:

 1. Langileen kostuak – gastu hautagarrien %60 muga
 2. Zeharkako kostuak – gastu hautagarrien %15 muga
 3. Tresnen eta materialen kostuak – gastu hautagarrien %30 muga
 4. Eraikinen kostuak – gastu hautagarrien %30 muga
 5. Eraikinen kostuak, lursailak kanpoan utzita
 6. Berezko eta ondoriozko kostuak.

 

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Enpresa Elkarte Berritzaileei laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasunaEraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2021/10/15 - 2021/12/15
Agindu honen xedea uztailaren 30eko IET/1444/2014 Aginduak, Industria, Energia eta Turismo Ministerioko Enpresa Elkarte Berritzaileen Erregistroa arautzen duenak, Erregistroan inskribatutako Enpresa Elkarte Berritzaileei laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea da.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN ILDOAK:

 1. Lerroa: enpresa-talde berritzaileen funtzionamenduari laguntzeko jarduerak
 2. Lerroa: bideragarritasun teknikoari buruzko azterlanak
 3. Lerroa: teknologia digitalen proiektuak: ikerketa industrialeko jarduerak, garapen esperimentaleko jarduerak, berrikuntza antolaketaren arloan, berrikuntza prozesuen arloan.

ENTITATE ONURADUNAK:

Deialdi bakoitza argitaratzen den egunean Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren Enpresa Elkarte Berritzaileen Erregistroan izena emanda duten enpresek eta erakunde elkartuak.

*Enpresa handiek onuradunak ere izan daitezke, betiere 2 pyme egoten badira Enpresa Elkarte Berritzaileen Erregistroan izenda emanda. 

1. lerroaren kasuan: EEB hasiberriak, gehienez 4 urteko antzinatasuna izan beharko dute, eratzen direnetik zenbatzen hasita.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 • Teknikarien gastuak.
 • Kanpoko kolaborazioak
 • Hiriarteko bidaien eta ostatuen gastuak

1. lerroaren kasuan, honako hauek ere lagundu ahal izango dira diruz:

 • Ekipamendua, tresneria eta material suntsikorra alokatzeko, mantentzeko edo konpontzeko gastuak
 • Administrazioko langileen gastuak

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • 1. lerroko jarduketetan diruz lagundu daitezkeen gastuen % 50eraino lagundu ahal izango dira, 70.000 euro gehienez ere.
 • 2. lerroko jarduketetan diruz lagundu daitezkeen gastuen % 50eraino lagundu ahal izango dira, 50.000 euro gehienez ere.
 • 3. lerroko jarduketetan % 50era arte lagundu ahal izango dira diru-laguntzak, eta ehuneko hori handitu ahal izango da kasu batzuetan, betiere honako muga hauek kontuan hartzen badira:
  • 450.000 euro, proiektua industria-ikerketari lotutako jarduera berritzaile bat garatzeari badagokio.
  • 400.000 euro, proiektua garapen esperimentalari lotutako jarduera berritzaile baten garapenari badagokio.
  • 200.000 euro, proiektua prozesuaren arloko antolaketaren edo berrikuntzaren arloko berrikuntzaren arloko jarduera berritzaile bat garatzeari badagokio
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
ETE-ek makina-erraminta berriak erosteko inbertsioak_2021
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2021/10/09 - 2021/10/29
Agindu honen bidez, industria-enpresa txiki eta ertainen (aurrerantzean, ETE) produkzio-prozesuaren parte izango diren makina-erreminta berriak erosteko inbertsioak egiten laguntzeko norgehiagoka-araubideko diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta 2021eko ekitaldirako deialdia egiten da.

ENTITATE ONURADUNAK:

ETE-ak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

Produkzio-prozesuan sartzeko makina-erremintak, honako baldintza hauetakoren bat betetzen dutenak:

 1. Lehendik dagoen establezimendu baten ekoizpen-ahalmena handitzea dakartenak.
 2. Lehendik dagoen establezimendu baten ekoizpena produktu gehigarri berrietan dibertsifikatzea dakartenak.
 3. Funtsezko aldaketa dakartenak lehendik dagoen establezimendu baten ekoizpen-prozesu orokorrean.

INBERTSIO HAUTAGARRIAK:

Hautagarritzat joko dira honako tipologia hauek eskuratzeko inbertsioak: txirbil-harroketako makina-erreminta, deformazio metalikoa eta txapa-lana, edo fabrikazio gehigarriko ekipo industrialen makinak.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 1. Makina-erreminta berriak erosteko gastuak
 2. Diruz lagundu daitezkeen makina-erreminten hornitzaileak instalatzeko eta martxan jartzeko gastuak (obra zibila izan ezik), erosketa-aurrekontuaren % 15 gainditu gabe.

Diruz lagundu ahal izango dira 2021eko urriaren 9tik hasi eta 15 hilabetera arteko inbertsioak eta gastuak, diru-laguntza emateko ebazpena ematen den egunetik zenbatzen hasita.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

Diruz lagundu daitekeen makina-erreminta bakoitzaren gutxieneko zenbatekoa, gastuak barne, 70.000 euro edo gehiago izango da (BEZa edo IGIC kontuan hartu gabe).

Diru-laguntzaren zenbatekoa, gehienez, honako hau izango da:

 • Diruz lagundu daitezkeen gastuen % 20, enpresa txikien kasuan;
 • Diruz lagundu daitezkeen gastuen % 10, enpresa ertainen kasuan

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 175.000 eurokoa izango da makina bakoitzeko, eta 300.000 eurokoa erakunde juridiko bakoitzeko.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
REM-en instalazioa, floten digitalizaziorako eta arrantza sektoreari laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2021/10/07 - 2021/10/27
Ayudas económicas para la adquisición e instalación de sistemas de seguimiento electrónico remoto (REM), el cumplimiento de la obligación de desembarque, la digitalización de la flota a pequeña escala y el apoyo al sector pesquero de extracción, acuicultura, comercialización y transformación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se convocan para el año 2021.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

 1. Urrutiko Jarraipen Elektronikoko Sistemak (IEE) erosi eta instalatzea, lehen aldiz, flota digitalizatzeko lehorreratzeko betebeharra betetzeko, 12 metroko edo gehiagoko luzera duten arrantza-ontzietan; laguntzetarako lehentasuna izango dute 24 metroko edo gehiagoko luzera dutenek.
 2. 12 metro baino gutxiagoko luzera duten itsasontzietan, lehen aldiz, orraztutako gailu berriak eskuratzea eta instalatzea, harrapaketak jakinarazteko, lehorreratzea deklaratzeko eta flota digitalizatzeko geolokalizaziorako.
 3. Komunikazioak hobetzeko, erauzketa-sektorea digitalizatzeko, akuikultura-sektorea digitalizatzeko, merkaturatzeko, eraldatzeko, txikizkako, handizkako eta osasun-zerbitzuak hobetzeko proiektuak, itsasontzi barruko gaixotasunak diagnostikatzeko eta prebenitzeko komunikazioen bidez, bai eta sektorea ikuspuntu teknologikotik modernizatzen duten, interkonektatuago eta digitalago egiten duten eta ekoizpen-sistemen, merkaturatzearen edo kudeaketaren ikuspegi modernizatzailea bermatzen duten proiektuak ere.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • 1. lerroa: guztira 12 metroko edo gehiagoko luzera duten arrantza-ontzien armadoreak 24 metroko edo gehiagoko luzera lehentasuna izanik.
 • 2. lerroa: guztira 12 metro baino gutxiagoko luzera duten arrantza-ontzien armadoreak.
 • 3. lerroa: erauzketa-, akuikultura-, merkaturatze- eta transformazio-sektoreko elkarteak, eta arrantzako eta akuikulturako produktuak ekoizten, eraldatzen edo merkaturatzen dituzten ETEak.

GASTU HAUTAGARRIAK:

 • 1. lerroa: urruneko jarraipen elektronikoko sistemako ekipo berriak erosi eta instalatzearen kostua
 • 2. lerroa: orraztutako gailu berria eskuratzeko eta instalatzeko kostua
 • 3. lerroa:
  • Langile-gastuak
  • Aparatu, ekipo eta horniduren gastuak
  • Diruz lagundu daitezkeen zuzeneko kostu guztien % 20ra arteko zeharkako kostuak lagundu ahal izango dira.
  • Azpikontratazioa laguntza-lerro honetan

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • 1. lerroa: diruz lagun daitekeen kostuaren % 100eraino, 15.000 euroko mugarekin itsasontzi bakoitzeko
  2. lerroa: diruz lagun daitekeen kostuaren % 100eraino, 500 euroko mugarekin itsasontzi bakoitzeko
  3. lerroa: diruz lagun daitekeen proiektuaren kostuaren % 100eraino elkarteentzat eta % 50eraino ETE-entzat, betiere gutxieneko aurrekontua 100.000 eurokoa eta gehienezkoa 300.000 eurokoa bada.

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari bideratutako laguntzak_2021
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2021/11/11 - 2023/12/31
Araudia:
Minimis
EBAZPENA, 2021eko irailaren 22koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programa arautzen duten oinarriak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

ENTITATE ONURADUNAK:

1., 2. eta 3. pizgarri-programen barruan:

 • Pertsona juridikoak eta enpresen edo pertsona fisikoen taldeak
 • Industrialdeetako kudeatzaileak
 • Energiaren arloko jarduketen enpresa ustiatzaileak, errentariak edo emakidadunak.
 • Zerbitzu energetikoen enpresak (ESES), edo zerbitzu energetikoen hornitzaileak
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta herritarren energia-komunitateak
 • 1. pizgarrien programarako:
  • EJSN barruan egin beharko dute jarduera: g, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R edo S.
 • 2. pizgarrien programarako:
  • EJSN barruan egin beharko dute jarduera: B, C, D, E edo F

4. eta 5. pizgarri-programen barruan:

 • Jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoak, merkatuan ondasunak eta/edo zerbitzuak eskaintzen dituztenak
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta herritarren energia-komunitateak
 • Edozein administrazio publikotako toki-erakundeak eta sektore publiko instituzionala
 • Jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisikoak.
 • Jabetza horizontalari buruzko jabekideen erkidegoak
 • Jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona juridikoak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

 • 1. Pizgarrien programa ‐ Energia-iturri berriztagarriak dituzten autokontsumoko instalazioak egitea zerbitzuen sektorean, biltegiratuta edo biltegiratu gabe. Autokontsumorako jarduera fotovoltaikoak eta eolikoak, sareko instalazio isolatuak
 • 2. Pizgarrien Programa ‐ Energia-iturri berriztagarriak dituzten autokontsumoko instalazioak egitea ekonomiaren beste ekoizpen-sektore batzuetan, biltegiratuta edo biltegiratu gabe.
 • 3. pizgarrien programa – Energia-iturri berriztagarriak dituzten autokontsumoko instalazioetan biltegiratzea sartzea, zerbitzuen sektorean eta beste ekoizpen-sektore batzuetan lehendik daudenak.
 • 4. pizgarrien programa – Energia-iturri berriztagarriak dituzten autokontsumo-instalazioak egitea bizitegi-sektorean, administrazio publikoetan eta hirugarren sektorean, biltegiratuta edo biltegiratu gabe.
 • 5. pizgarrien programa – Energia-iturri berriztagarriak dituzten autokontsumoko instalazioetan biltegiratzea sartzea, dagoeneko bizitegi-sektorean, administrazio publikoetan eta hirugarren sektorean daudenak.
 • 6. Pizgarrien Programa ‐ Bizitegi-sektorean energia berriztagarri termikoen instalazioak egiteaial.

GASTU HAUTAGARRIAK:

A) Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin lotutako ekipo eta materialetan inbertitzea, metatze-sistemei dagokiena barne, hala badagokio.

B) Laguntzaren xede diren jarduketa-tipologiekin lotutako obrak eta/edo instalazioak gauzatzeko kostuak.

C) Ekipamendu elektromekanikoak, hidraulikoak, kontrolekoak eta osagarriak,
Laguntzaren xede den jarduera.

D) Goi-tentsioko eta behe-tentsioko sistema elektriko orokorra

E) Energia elektrikoaren edo termikoaren sorrera, metaketa eta eskaria kudeatzeko, aktiboki kontrolatzeko eta monitorizatzeko sistemak

F) Lekuko baliabidea neurtzeko sistemak

G) Obra zibilak, laguntzaren xede diren jarduketekin zerikusia dutenean

H) Lekuan dauden instalazioak eraistearen kostua,

I) Proiektuak edo memoria teknikoak idaztearen kostuak

J) Zuzendaritza fakultatiboaren kostuak

K) Obraren eta muntaiaren segurtasuna eta osasuna koordinatzea

L) Laguntza-eskaeraren kudeaketa-kostuak, eskaerarako eskatutako txostenak eta gainerako dokumentazioa idaztea barne.

M) Jarduketak egin izanaren justifikazioa kudeatzeko kostuak.

M) Jarduketak egin izanaren justifikazioa kudeatzeko kostuak.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA: 

Enpresa eta proiektu bati emandako laguntzak ez dira inola ere 15 milioi eurotik gorakoak izango.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Adimen Artificiala sustatu eta garatzeko sariak_2021
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2021/10/01 - 2021/11/01
AGINDUA, 2021eko irailaren 21ekoa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baita adimen artifiziala sustatu eta garatzeko sarien lehenengo deialdia. Deialdi honen xedea da: sariak ematea adimen artifizialeko proiektu-proposamenak sustatu eta garatzeko, gero administrazio publikoetan aplikatzeko. Sariok emateko araubidea norgehiagokakoa izango da.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Pertsona juridikoak, egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan dutenak

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

Lehenengo fasean baloraziorik onena lortzen duten sei proiektuak hautagai izango dira 15.000 euroko sari bana lortzeko. Bigarren fasera pasastutako 6 proiektuen artean, 30.000 euroko sari bana emango zaie baloraziorik onena lortzen duten hiru proiekturi. 

 

Agindu honetan aurreikusten den saririk jasoz gero, ezingo da beste dirulaguntzarik edo laguntzarik jaso beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea